Tennessine

117
Ts
Skupina
17
Perioda
7
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
117
117
177
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
117
Atomová hmotnost
[294]
Mass Number
294
Kategorie
Halogeny
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after the region of Tennessee
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Tennessine was identified in 2010 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of berkelium with calcium.

Ununseptium was the temporary IUPAC systematic element name.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Ts
Tennessine is historically known as eka-astatine
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
-
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
87658-56-8
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
165 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
-1, 1, 3, 5
Aplikace
Tennessine is used for scientific research purposes only.
Tennessin je škodlivý díky své radioktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
291Ts, 292Ts, 293Ts, 294Ts