Oganesson

118
Og
Skupina
18
Perioda
7
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
118
118
176
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
118
Atomová hmotnost
[294]
Mass Number
294
Kategorie
Vzácné plyny
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after the Russian nuclear physicist Yuri Oganessian
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Oganesson was identified in 2002 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

It was produced by the bombardment of californium with calcium.

Ununoctium was the temporary IUPAC systematic element name.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Og
Oganesson is historically known as eka-radon
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
13,65 g/cm3
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54144-19-3
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
152 pm
Kovalentní poloměr
157 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
-1, 0, 2, 4, 6
Aplikace
Oganesson is used for scientific research purposes only.
Oganesson je škodlivý díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
293Og, 294Og