Livermorium

116
Lv
Skupina
16
Perioda
7
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
116
116
175
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
116
Atomová hmotnost
[293]
Mass Number
291
Kategorie
Nepřechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after the Lawrence Livermore National Laboratory, within the city of Livermore, California
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Ununhexium (Uuh) was the temporary IUPAC systematic element name.

Livermorium was identified in 2000 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory led by Yuri Oganessian and Ken Moody.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Lv
Livermorium is historically known as eka-polonium
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
-
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54100-71-9
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
175 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
2, 4
Aplikace
Livermorium is used for scientific research purposes only.
Livermorium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv, 293Lv