Moscovium

115
Mc
Skupina
15
Perioda
7
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
115
115
173
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
115
Atomová hmotnost
[288]
Mass Number
288
Kategorie
Nepřechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after Moscow Oblast where Dubna is located
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Moscovium was identified in 2004 by a team composed of Russian scientists at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The team reported that they bombarded americium-243 with calcium-48 ions to produce four atoms of moscovium.

These atoms decayed by emission of alpha-particles to nihonium in approximately 100 milliseconds.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 18, 5
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p3
Mc
Moscovium is historically known as eka-bismuth
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
-
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54085-64-2
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
162 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
1, 3
Aplikace
Moscovium is used for scientific research purposes only.
Moscovium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
287Mc, 288Mc, 289Mc, 290Mc, 291Mc