Flerovium

114
Fl
Skupina
14
Perioda
7
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
114
114
173
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
114
Atomová hmotnost
[289]
Mass Number
287
Kategorie
Nepřechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after the founder of the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, the Soviet physicist Georgy Flyorov
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Ununquadium (Uuq) was the temporary IUPAC systematic element name.

In 1998, a team led by Yuri Oganessian and Vladimir Utyonkov at the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna produced flerovium by bombarding plutonium with calcium.

In an experiment lasting 40 days, 5 x 1018 atoms of calcium to be fired at plutonium to produce a single atom of flerovium.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Fl
The longest-lived isotope currently known is 289Fl
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
14 g/cm3
Teplota tání
343,15 K | 70 °C | 158 °F
Teplota varu
423,15 K | 150 °C | 302 °F
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54085-16-4
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
143 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
2, 4
Aplikace
Flerovium is used for scientific research purposes only.
Flerovium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
284Fl, 285Fl, 286Fl, 287Fl, 288Fl, 289Fl