Nihonium

113
Nh
Skupina
13
Perioda
7
Blok
p
Protony
Electrons
Neutrony
113
113
173
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
113
Atomová hmotnost
[286]
Mass Number
286
Kategorie
Nepřechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
The name comes from the common Japanese name for Japan
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Nihonium was identified in 2003 as an alpha decay product of element 115, moscovium by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory.

The Dubna-Livermore collaboration has strengthened their claim for the discovery of nihonium by conducting chemical experiments on the final decay product 268Db.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
Nh
Nihonium is historically known as eka-thallium
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
16 g/cm3
Teplota tání
703,15 K | 430 °C | 806 °F
Teplota varu
1373,15 K | 1100 °C | 2012 °F
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS Number
54084-70-7
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
136 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
1, 3, 5
Aplikace
Nihonium is used for scientific research purposes only.
NIhonium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
278Nh, 282Nh, 283Nh, 284Nh, 285Nh, 286Nh, 287Nh