Kopernicium

112
Cn
Skupina
12
Perioda
7
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
112
112
173
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
112
Atomová hmotnost
[285]
Mass Number
285
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after the astronomer Nicolaus Copernicus
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Copernicium was first created on February 9, 1996, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Sigurd Hofmann, Victor Ninov et al.

This element was created by firing accelerated zinc-70 nuclei at a target made of lead-208 nuclei in a heavy ion accelerator.

A single atom of copernicium was produced with a mass number of 277.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d10 7s2
Cn
Copernicium has no stable or naturally-occurring isotopes
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Kapalina
Hustota
-
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54084-26-3
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
122 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
2, 4
Aplikace
Copernicium is used for scientific research purposes only.
Kopernicium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
277Cn, 278Cn, 279Cn, 280Cn, 281Cn, 282Cn, 283Cn, 284Cn, 285Cn