Roentgenium

111
Rg
Skupina
11
Perioda
7
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
111
111
170
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
111
Atomová hmotnost
[281]
Mass Number
281
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after Wilhelm Conrad Röntgen, the German physicist
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Roentgenium was first synthesized by an international team led by Sigurd Hofmann at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany in 1994.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of nickel-64 and detected a single atom of the isotope roentgenium-272.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d9 7s2
Rg
Roentgenium has no stable or naturally-occurring isotopes
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
-
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54386-24-2
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
121 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
-1, 1, 3, 5
Aplikace
Roentgenium is used for scientific research purposes only.
Roentgenium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
272Rg, 273Rg, 274Rg, 275Rg, 276Rg, 277Rg, 278Rg, 279Rg, 280Rg, 281Rg, 282Rg, 283Rg