Darmstadtium

110
Ds
Skupina
10
Perioda
7
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
110
110
171
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
110
Atomová hmotnost
[281]
Mass Number
281
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after the German city of Darmstadt
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Darmstadtium was first created in 1994, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg, under the direction of Sigurd Hofmann.

The team bombarded a lead-208 target with accelerated nuclei of nickel-62 and detected a single atom of the isotope darmstadtium-269.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d8 7s2
Ds
Darmstadtium has no stable or naturally-occurring isotopes
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Neznám
Hustota
-
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54083-77-1
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
128 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
6
Aplikace
Darmstadtium is used for scientific research purposes only.
Darmstadtium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
267Ds, 268Ds, 269Ds, 270Ds, 271Ds, 272Ds, 273Ds, 274Ds, 275Ds, 276Ds, 277Ds, 278Ds, 279Ds, 280Ds, 281Ds