Meitnerium

109
Mt
Skupina
9
Perioda
7
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
109
109
159
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
109
Atomová hmotnost
[278]
Mass Number
268
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after Lise Meitner, the Austrian physicist
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Meitnerium was first synthesized in 1982 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of iron-58 and detected a single atom of the isotope meitnerium-266.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 15, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d7 7s2
Mt
Meitnerium has 7 isotopes whose half-lives are known
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
35 g/cm3
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54038-01-6
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
129 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
3, 4, 6
Aplikace
Meitnerium is used for scientific research purposes only.
Meitnerium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
265Mt, 266Mt, 267Mt, 268Mt, 269Mt, 270Mt, 271Mt, 272Mt, 273Mt, 274Mt, 275Mt, 276Mt, 277Mt, 278Mt, 279Mt