Hassium

108
Hs
Skupina
8
Perioda
7
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
108
108
161
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
108
Atomová hmotnost
[269]
Mass Number
269
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
From the Latin word Hassias meaning Hess, the German state
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Hassium was first synthesized in 1984 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of lead-208 with accelerated nuclei of iron-58 to produce 3 atoms of the isotope hassium-265.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 14, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d6 7s2
Hs
More than 100 atoms of hassium have been synthesized to date
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
41 g/cm3
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54037-57-9
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
134 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
8
Aplikace
Hassium is used for scientific research purposes only.
Hassium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
263Hs, 264Hs, 265Hs, 266Hs, 267Hs, 268Hs, 269Hs, 270Hs, 271Hs, 272Hs, 273Hs, 274Hs, 275Hs, 276Hs, 277Hs