Bohrium

107
Bh
Skupina
7
Perioda
7
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
107
107
157
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
107
Atomová hmotnost
[270]
Mass Number
264
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after Niels Bohr, the Danish physicist
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Bohrium was first convincingly synthesized in 1981 by a German research team led by Peter Armbruster and Gottfried Münzenberg at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt.

The team bombarded a target of bismuth-209 with accelerated nuclei of chromium-54 to produce 5 atoms of the isotope bohrium-262.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d5 7s2
Bh
The only confirmed example of isomerism in bohrium is in the isotope 262Bh
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
37 g/cm3
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: skepticism.org
The element is named after Niels Bohr, a Danish nuclear physicist
CAS Number
54037-14-8
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
141 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
7
Aplikace
Bohrium is used for scientific research purposes only.
Bohrium je škodlivé díky své radioaktivitě.
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
260Bh, 261Bh, 262Bh, 263Bh, 264Bh, 265Bh, 266Bh, 267Bh, 268Bh, 269Bh, 270Bh, 271Bh, 272Bh, 273Bh, 274Bh, 275Bh