Seaborgium

106
Sg
Skupina
6
Perioda
7
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
106
106
156
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
106
Atomová hmotnost
[269]
Mass Number
262
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after Glenn Seaborg, American nuclear chemist and Nobel prize winner
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Scientists working at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, USSR reported their discovery of element 106 in June 1974.

Synthesis was also reported in September 1974 at the Lawrence Berkeley Laboratory by the workers of the Lawrence Berkeley and Livermore Laboratories led by Albert Ghiorso and E. Kenneth Hulet.

It was produced by collisions of californium-249 with oxygen atoms.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d4 7s2
Sg
There are 12 known isotopes of seaborgium
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
35 g/cm3
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Atomic Energy Commission)
The element is named after Glenn T. Seaborg, atomic pioneer and Commissioner of the Atomic Energy Commission
CAS Number
54038-81-2
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
143 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
-
Oxidační čísla
6
Aplikace
Seaborgium is used for scientific research purposes only.
Seaborgium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
258Sg, 259Sg, 260Sg, 261Sg, 262Sg, 263Sg, 264Sg, 265Sg, 266Sg, 267Sg, 268Sg, 269Sg, 270Sg, 271Sg, 272Sg, 273Sg