Dubnium

105
Db
Skupina
5
Perioda
7
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
105
105
157
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
105
Atomová hmotnost
[268]
Mass Number
262
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after the Russian town of Dubna
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Dubnium was reportedly first discovered in 1968 at the Joint Institute for Nuclear Research at Dubna.

Researchers there bombarded an americium-243 target with neon-22 ions.

In the same year, a team led by Albert Ghiorso working at the University of California, Berkeley conclusively synthesized the element by bombarding a californium-249 target with nitrogen-15 ions.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 11, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d3 7s2
Db
The Berkeley team proposed the name hahnium for the element
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
39 g/cm3
Teplota tání
-
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element is named after after the Russian town of Dubna, the location of the Joint Institute for Nuclear Research
CAS Number
53850-35-4
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
149 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
-
Molární objem
-
Tepelná vodivost
0,58 W/cm·K
Oxidační čísla
5
Aplikace
Dubnium is used for scientific research purposes only.
Dubnium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
255Db, 256Db, 257Db, 258Db, 259Db, 260Db, 261Db, 262Db, 263Db, 264Db, 265Db, 266Db, 267Db, 268Db, 269Db, 270Db