Rutherfordium

104
Rf
Skupina
4
Perioda
7
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
104
104
157
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
104
Atomová hmotnost
[267]
Mass Number
261
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after Ernest Rutherford, the physicist and chemist from New Zealand
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Rutherfordium was reportedly first detected in 1964 at the Joint Institute of Nuclear Research at Dubna.

The element was synthesized by Albert Ghiorso, Matti Nurmia, James Andrew Harris, Kari Eskola and Pirkko Eskola in 1968 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with carbon atoms.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 6d2 7s2
Rf
Rutherfordium is the first transactinide element
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
23 g/cm3
Teplota tání
2373,15 K | 2100 °C | 3812 °F
Teplota varu
5773,15 K | 5500 °C | 9932 °F
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: wal.nbed.nb.ca
The element is named after Ernest Rutherford who became known as the father of nuclear physics
CAS Number
53850-36-5
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
157 pm
Elektronegativita
-
Ionizační potenciál
6,011 eV
Molární objem
-
Tepelná vodivost
0,23 W/cm·K
Oxidační čísla
4
Aplikace
Rutherfordium is used for scientific research purposes only.
Rutherfordium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
253Rf, 254Rf, 255Rf, 256Rf, 257Rf, 258Rf, 259Rf, 260Rf, 261Rf, 262Rf, 263Rf, 264Rf, 265Rf, 266Rf, 267Rf, 268Rf