Lawrencium

103
Lr
Skupina
n/a
Perioda
7
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
103
103
159
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
103
Atomová hmotnost
[262]
Mass Number
262
Kategorie
Aktinoidy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
-
Teplota tání
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
Illustration
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS Number
22537-19-5
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
-
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
4,9 eV
Molární objem
-
Tepelná vodivost
0,1 W/cm·K
Oxidační čísla
3
Aplikace
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr