Nobelium

102
No
Skupina
n/a
Perioda
7
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
102
102
157
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
102
Atomová hmotnost
[259]
Mass Number
259
Kategorie
Aktinoidy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after of Alfred Nobel, Swedish chemist who discovered dynamite and founder of the Nobel Prizes
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Nobelium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, John R. Walton and Torbjørn Sikkeland in 1958 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of curium with carbon atoms.

It was correctly identified in 1966 by scientists at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions in Dubna, Soviet Union.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f14 7s2
No
Nobelium is a divalent ion in aqueous solution
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
-
Teplota tání
1100,15 K | 827 °C | 1520,6 °F
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
Illustration
Autorská práva obrázku: Images-of-elements
Illustration of nobelium
CAS Number
10028-14-5
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
-
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
6,65 eV
Molární objem
-
Tepelná vodivost
0,1 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 3
Aplikace
Nobelium is used for scientific research purposes only.
Nobelium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
248No, 249No, 250No, 251No, 252No, 253No, 254No, 255No, 256No, 257No, 258No, 259No, 260No, 261No, 262No, 263No, 264No