Mendelevium

101
Md
Skupina
n/a
Perioda
7
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
101
101
157
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
101
Atomová hmotnost
[258]
Mass Number
258
Kategorie
Aktinoidy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after Dmitri Mendeleev, who created the Periodic Table
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Mendelevium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey and Stanley G. Thompson in 1955 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of einsteinium with helium.

Mendelevium was identified by chemical analysis in an ion exchange experiment.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f13 7s2
Md
Mendelevium was the first element to be produced one atom at a time
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
-
Teplota tání
1100 K | 826,85 °C | 1520,33 °F
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
The
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Serge Lachinov)
The element is named to honor Dmitri Mendeleev, the developer of the periodic table of elements
CAS Number
7440-11-1
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
-
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
6,58 eV
Molární objem
-
Tepelná vodivost
0,1 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 3
Aplikace
Mendelevium is used for scientific research purposes only.
Mendelevium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
245Md, 246Md, 247Md, 248Md, 249Md, 250Md, 251Md, 252Md, 253Md, 254Md, 255Md, 256Md, 257Md, 258Md, 259Md, 260Md, 261Md, 262Md