Fermium

100
Fm
Skupina
n/a
Perioda
7
Blok
f
Protony
Electrons
Neutrony
100
100
157
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
100
Atomová hmotnost
[257]
Mass Number
257
Kategorie
Aktinoidy
Barva
n/a
Radioaktivní
Ano
Named after Nobel laureate Enrico Fermi, one of the pioneers of nuclear physics
Krystalografická soustava
n/a
Historie
Fermium was discovered as a component of the debris of the first hydrogen bomb explosion in 1952.

It was identified by Albert Ghiorso and co-workers at the University of California, Berkeley in collaboration with the Argonne and Los Alamos National Laboratories, in the fallout from the Ivy Mike nuclear test.

The new element was produced by the nuclear fission of 17 neutrons with uranium-238.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
Elektronová konfigurace
[Rn] 5f12 7s2
Fm
Sixteen isotopes of fermium are known to exist
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
-
Teplota tání
1800,15 K | 1527 °C | 2780,6 °F
Teplota varu
-
Skupenské teplo tání
n/a
Skupenské teplo varu
n/a
Měrná tepelná kapacita
-
Hojnost v zemské kůře
n/a
Hojnost ve vesmíru
n/a
Fermium
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (National Nuclear Security Administration)
Fermium was first observed in the fallout from the Ivy Mike nuclear test
CAS Number
7440-72-4
PubChem CID Number
n/a
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
-
Kovalentní poloměr
-
Elektronegativita
1,3 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
6,5 eV
Molární objem
29,1 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,1 W/cm·K
Oxidační čísla
2, 3
Aplikace
Fermium is used for scientific research purposes only.
Fermium je škodlivé díky své radioaktivitě
Izotopy
Stabilní izotopy
-
Nestabilní izotopy
241Fm, 242Fm, 243Fm, 244Fm, 245Fm, 246Fm, 247Fm, 248Fm, 249Fm, 250Fm, 251Fm, 252Fm, 253Fm, 254Fm, 255Fm, 256Fm, 257Fm, 258Fm, 259Fm, 260Fm