Osmium

76
Os
Skupina
8
Perioda
6
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
76
76
114
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
76
Atomová hmotnost
190,23
Mass Number
190
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Břidlicově šedá
Radioaktivní
Ne
From the Greek word osme, meaning smell
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
Osmium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 14, 2
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f14 5d6 6s2
Os
Osmium is the least abundant stable element in the Earth's crust
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
22,61 g/cm3
Teplota tání
3306,15 K | 3033 °C | 5491,4 °F
Teplota varu
5285,15 K | 5012 °C | 9053,6 °F
Skupenské teplo tání
31 kJ/mol
Skupenské teplo varu
630 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,13 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
1,8×10-7%
Hojnost ve vesmíru
3×10-7%
Osmium
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Osmium crystals produced by chemical transport reaction in chlorine gas
CAS Number
7440-04-2
PubChem CID Number
23937
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
135 pm
Kovalentní poloměr
144 pm
Elektronegativita
2,2 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
8,4382 eV
Molární objem
8,49 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,876 W/cm·K
Oxidační čísla
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Aplikace
Osmium is used alloyed with other metals in the platinum group to produce very hard alloys.

Osmium alloys are used in the tips of fountain pens, instrument pivots, and electrical contacts

Osmium tetroxide has been used in fingerprint detection and in staining fatty tissue for optical and electron microscopy.
Even low concentrations in air can cause lung congestion, skin damage, or eye damage
Izotopy
Stabilní izotopy
184Os, 187Os, 188Os, 189Os, 190Os, 192Os
Nestabilní izotopy
161Os, 162Os, 163Os, 164Os, 165Os, 166Os, 167Os, 168Os, 169Os, 170Os, 171Os, 172Os, 173Os, 174Os, 175Os, 176Os, 177Os, 178Os, 179Os, 180Os, 181Os, 182Os, 183Os, 185Os, 186Os, 191Os, 193Os, 194Os, 195Os, 196Os