Rhenium

75
Re
Skupina
7
Perioda
6
Blok
d
Protony
Electrons
Neutrony
75
75
111
Hlavní vlastnosti
Atomové číslo
75
Atomová hmotnost
186,207
Mass Number
186
Kategorie
Přechodné kovy
Barva
Šedá
Radioaktivní
Ne
From the Latin word Rhenus meaning Rhine
Krystalografická soustava
Hexagonální
Historie
In 1908, Japanese chemist Masataka Ogawa announced that he discovered the 43rd element.

However, later analysis indicated the presence of rhenium (element 75), not element 43.

In 1922, Walter Noddack, Ida Eva Tacke and Otto Berg announced its separation from gadolinite and gave it the present name.
Elektronů v obalu
2, 8, 18, 32, 13, 2
Elektronová konfigurace
[Xe] 4f14 5d5 6s2
Re
Chile has the world's largest rhenium reserves
Fyzické vlastnosti
Skupenství
Pevná
Hustota
21,02 g/cm3
Teplota tání
3459,15 K | 3186 °C | 5766,8 °F
Teplota varu
5869,15 K | 5596 °C | 10104,8 °F
Skupenské teplo tání
33 kJ/mol
Skupenské teplo varu
705 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita
0,137 J/g·K
Hojnost v zemské kůře
2,6×10-7%
Hojnost ve vesmíru
2×10-8%
A
Autorská práva obrázku: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
A high purity rhenium single crystal made by the floating zone process, an ebeam remelted rhenium bar and as well as a high purity rhenium cube for comparison
CAS Number
7440-15-5
PubChem CID Number
23947
Atomové vlastnosti
Atomový poloměr
137 pm
Kovalentní poloměr
151 pm
Elektronegativita
1,9 (Paulingova stupnice)
Ionizační potenciál
7,8335 eV
Molární objem
8,85 cm3/mol
Tepelná vodivost
0,479 W/cm·K
Oxidační čísla
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Aplikace
Rhenium is widely used as filaments for mass spectrographs and ion gauges.

It is also used with platinum as catalysts in the production of lead-free, high-octane gasoline.

Nickel-based superalloys of rhenium are used in the combustion chambers, turbine blades, and exhaust nozzles of jet engines.
Very little is known about the toxicity of rhenium
Izotopy
Stabilní izotopy
185Re
Nestabilní izotopy
160Re, 161Re, 162Re, 163Re, 164Re, 165Re, 166Re, 167Re, 168Re, 169Re, 170Re, 171Re, 172Re, 173Re, 174Re, 175Re, 176Re, 177Re, 178Re, 179Re, 180Re, 181Re, 182Re, 183Re, 184Re, 186Re, 187Re, 188Re, 189Re, 190Re, 191Re, 192Re, 193Re, 194Re